Enquête-uitslag Kernoverleg Eys

De Stichting Kernoverleg Eys had een enquête uitgeschreven om te weten te komen wat de burgers van Eys belangrijk veinden en wat hen zoal bezig houdt. Ik heb deze enquête vorm gegeven in een boekje van 8 pagina's.

Daarna werden de onderzoeksresultaten in een flyer, die huis aan huis werd verspreid, bekendgemaakt. Ook deze flyer is door mij vormgegeven.